تعبیر خواب آیه الکرسی
چـقـدر مفـید بـود ؟
tabirkhab ayatolkorci irnab ir تعبیر خواب آیه الکرسی

تعبیر خواب آیه الکرسی

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری آخرت دور می‌کند که آسان‌ترین ناگواری دنیا، فقر و آسان‌ترین ناگواری و ناراحتی آخرت، عذاب قبر است. با توجه به مستحب بودن آیه الکرسی در بیداری، دیدن آن در خواب نیز تعبیر خوبی به‌همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب خواندن آیه الکرسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن آیه الکرسی در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است.

محمد ابن سیرین: اگر بیند آیة الکرسی را خواند، دلیل که از آفت‌ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *