تعبیرخواب

تعبیر خواب مورچه

مورچه گونه ای از حشرات می باشد و این حشره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است تعداد زیادی مورچه را خواب ببینیم یا لانه…

دیدن پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پول به معنای اعتماد به نفس و موفقیت است. پول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انريی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور…

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن شپش در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی شپش را در خواب انسانی ضعیف، انگل و مزاحم بیان می‌کند. انسانی که به صورت انگل…

تعبیر خواب کیک تولد

تعبیر خواب کیک معبرین غربی گویند: دیدن کیک در خواب با نشانه‌های خوبی همراه خواهد بود. زیرا کیک‌ها اغلب برای دیگران پخته می‌شوند تا خود بیننده خواب. کیک نماد و…

تعبیر خواب سرطان

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است: سرطان: ترس از این بیماری، اشاره به اینکه بخشی از وجود ما با بقیه بخش‌ها هماهنگ نیست، بیانی از آنچه ما درباره تاثیر…

تعبیر خواب عروسک

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند: در بسیاری از رویاهایی با مضمون عروسک، عروسک مورد خشونت واقع می‌شود. این امر شاید به احساس رویابین درباره کتک خوردن…

تعبیر خواب کفتار

ابن سیرین می‌گوید: در دیدن کفتار هیچ تعبیر خیری و خوبی وجود ندارد؛ تعبیر کفتار، زنی زشت می‌باشد. اگر ببینی کفتاری در خانۀ تو بسته شده است، یـعـنـی با زن…

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده (روانشناسی) پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم…

تعبیر خواب گرفتن ناخن

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین تعبیر…

تعبیر خواب زمین کشاورزی

تعبیر خواب مزرعه چیست؟ تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است ولی به طور کلی و به گفته منوچهر…