تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ
۴٫۵ امتیاز ۴ رای

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ

2 bisms.ir 2016 08 31 49 300x150 تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی ابن سیرین , تعبیر خواب خودکشی دیگران ,‬‎ تعبیر خواب خودکشی دوست

تعبیر خواب خودکشی به نظر یک خواب خوب و مثبت نیست و همه را نگران می کند و منفی به نظر می رسد. ممکن است تصور شود که به علت افسردگی شدید و امثال این ها باشد.

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

اگر چنین‌ ویژگی‌ هایی‌ در شما صتعبیر خواب خودکشیدق‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ همین‌تعابیر را در بر داشته‌ باشد
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

و در نتیجه‌ باید بی‌درنگ‌ از یک‌ متخصص‌ کمک‌ بخواهید. اگرچه‌، تعابیرمثبت‌تری‌ نیز وجود دارند. خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجتعبیر خواب خودکشیم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد.

تعبیر خواب خودکشی , تعبیر خواب خودکشی ابن سیرین , تعبیر خواب خودکشی دیگران ,‬‎ تعبیر خواب خودکشی دوست

9 bisms.ir 2016 09 7 44 300x222 تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ

همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرتعبیر خواب خودکشیب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید،
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌تعبیر خواب خودکشی دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌. ممکن‌ است‌در شرف‌ رهایی‌ از یک‌ بخش‌ بی‌ فایده‌ و غیر ضروری‌ خودتان‌ باشید
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

و در حال‌ آغاز شیوه‌ای‌ بهتر و جدیددر رابطه‌ با انجام‌ کارها، اگر در خواب‌ ببتعبیر خواب خودکشیینید که‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ خودکشی‌ کرده‌ می‌تواند نشانه‌برداشت‌ها و نگرانی‌های‌ شما در رابطه‌ با آن‌ شخص‌ باشد. هم‌ چنین‌، احتمال‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌ درحال‌ حاضر استرس‌، نگرانی‌، اضطراب‌، تنش‌، شک‌ و تردید را تجربه‌ می‌کند.

23 bisms.ir 2016 08 30 45 300x228 تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن و زدن رگ
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

پس‌ لازم‌ است‌ که‌ شادباشید و سعی‌ کنید تا در خلال‌ روز از اندیشه‌های‌ مثبت‌تری‌ برخوردار گردید.

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشاتعبیر خواب خودکشینه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانه آن استتعبیر خواب خودکشی که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشاتعبیر خواب خودکشینه آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .
تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ
۱ـ اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده اید ، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احتعبیر خواب خودکشیساس حقارت می کنید . ۲ـ اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده است ، نشانه آن است که برای تصمیم گیری راجع به موضوعی مهمی دچار تردید می شوید .

تعبیر خواب خودکشی


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *