تعبیر خواب بوقلمون
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب بوقلمون

tabirkhab boghalamon irnab ir تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خواب بوقلمون

تعبير خواب بوقلمون به روايت آنلی بیتون

۱- تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت آن است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
۲ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
۳ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
۴ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
۵ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
۶ـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.
تعبير خواب بوقلمون به روايت لیلا برایت

خوردن گوشت بوقلمون، نشانه سعادت است.

تعبير خواب بوقلمون درکتاب سرزمین رویاها

خواب یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.
یک بوقلمون را می کشید: بیوفائی و خیانت
بوقلمون می خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.
بوقلمون می خورید: یک شادی بزرگ
پرهای بوقلمون را می کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.
یک بوقلمون را سرخ می کنید: دردسر از طرف دوستان
گوشت بوقلمون را تکه می کنید: مشاجره با شریکانتان در کار
ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *