فال

ذکر روز سه شنبه

مهربانم؛ ای که مهربان ترینی و مهربان تر از ” تو ” نبوده ُ نیست ُ نخواهد بود روزم را با نام ” تو ” آغاز می کنم که ”…

فال عطسه روز شنبه

فال عطسه روز شنبه   شنبه                                       ساعت روز خوب میگذرد     …

تعبیر فال قهوه اسب چیست؟

اگر در فال قهوه خود حیوان اسب دیده اید پس به تعبیر جالب آن توجه کنید. اگر زن هستید مرد جدیدی وارد زندگی شما خواهد شد اگر مرد هستید از…