Trace گرفتن در آیفون

نحوه ی اجرای Traceroute در آیفون

  نحوه ی اجرای Traceroute در آیفون traceroute  یک ابزار شبکه رایانه‌ای است که برای ردیابی مسیر حرکت بسته‌های شبکه‌ای در شبکه‌ای با پروتکل اینترنت (IP) مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارtraceroute  تقریباً در همه…