Domain Authority

دومین اتوریتی چیست ؟

  دومین اتوریتی چیست ؟ دومین اتوریتی (DA) یک موتور رتبه بندی است که توسط Moz طراحی شده است. این موتور پیش بینی می کند که یک وب سایت در…