هارپ چیست؟

تکنولوژی هارپ چیست؟

هارپ چیست؟ آیا با تکنولوژی هارپ می توان زلزله ایجاد کرد؟ شدت زلزله دیشب که در نیمی از ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه احساس شد، به حدی بود…