نکات نگهداری گل کروتن

آموزش نگهداری گیاه کروتون

نگهداری و پرورش گل کروتون کروتون یا کروتن یکی از رنگین‌ترین گیاهان آپارتمانی است و به خاطر رنگی بودن و فرم برگهای آن مورد توجه است، نیاز شدیدی به رطوبت…