نخل اریکا

معرفی و شرایط نگهداری نخل اریکا

معرفی  نخل اریکا   گیاه نخل اریکا بسیار زیبا و انطباق پذیر با محیط اطراف است.این گیاه از خانواده ی Arecaceae بوده و بومی مناطق ماداگاسکار است و از بهترین گیاهان…

معرفی نخل اریکا

آشنایی نخل اریکا بی شک یکی از بهترین نخلها برای زینت خانه، ادارات ، شرکت ها و بانک ها می باشد.کمی از نظر ظاهر با کنتیا تفاوت دارد و آن…