مانگو

طرز پوست کندن انبه

الان فصل مناسبی برای خرید مانگو یا همون انبه است . یکی از بهترین روش ها رو برای بریدن مانگو : سپس با استفاده از یک چاقوی تیز مانند شکل…