قرص اورژانسی تنسی

(Tansy) قرص ضد بارداری اورژانسی تنسی

 تَنسی (لوونورژسترل ۰٫۷۵ و ۱٫۵ میلی گرم) قرص اورژانسی جلوگیری از بارداری تنسی (Tansy) قرص جلوگیری از بارداری اورژانسی تنسی بهترین قرص ضد بارداری اورژانسی موجود در کشور محسوب می شود. قرص اورژانسی…