فیلم بچه مهندس

تکرار فیلم بچه مهندس

سریال بچه مهندس   داستان سریال «بچه مهندس» در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی شخصیت اصلی مطرح می‌شود که در سیر خط اصلی داستان اتفاقات…