عکس قله شاه‌نشین

درباره کوه شاه‌ نشین

قله شاه‌نشین یکی از قلل رشته کوه‌های البرز مرکزی است و بر روی خط الراس سراسری توچال قرار گرفته است که از سمت شرق به گردنه شهرستانک و قله توچال…