سلول های گیاهی

تفاوت سلول گیاهی و جانوری

تفاوت های سلول های جانوری و گیاهی   ۱-حجم: سلول های جانوری به طور کلی کوچک تر از سلولهای گیاهی هستند. طول سلول های جانوری از ۱۰ تا ۳۰ میکرومتر…