روش های درمان سوزش چشم

درمان سوزش چشم

سوزش چشم چه دلایلی دارد دلایل عمده سوزش چشم شامل، عوامل محیط زیستی، بیماری، عفونت، عوامل سوزش آور و جراحت در چشم می باشد که عوامل محیط زیستی آلودگی هوا،…