رستاخیز

بازیگران فیلم رستاخیز

فیلم رستاخیز عنوان آخرین اثر سینمایی احمدرضا درویش است که به واقعه روز عاشورا میپردازد، در ادامه گریم بازیگران این فیلم را که به دستان میرمحسن موسوی طراحی شده اند…