دیدن پرتقال در خواب

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال مطیعی تهرانی می‌گوید: دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه‌ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می‌آید در این…