دلیل ثابت ماندن وزن نوزاد

علل وزن نگرفتن نوزاد چیست؟

علل وزن نگرفتن نوزاد چیست؟ بزرگتر شدن جثه و اندازه های بدن کودک را رشد می گویند. میزان رشد و افزایش وزن بدن نشان دهنده نحوه تغذیه کودک است.     بسیاری…