جگر مرغ چیست؟

فواید خوردن دل و جگر مرغ

فواید خوردن دل و جگر مرغ جگر مرغ یکی از سالم ترین مواد غذایی روی کره زمین است البته منظور فقط و فقط جگر مرغ ارگانیک یعنی مرغی که به صورت طبیعی رشد کرده…