تعبیر خواب کیک تولد چیست؟

تعبیر خواب کیک تولد

تعبیر خواب کیک معبرین غربی گویند: دیدن کیک در خواب با نشانه‌های خوبی همراه خواهد بود. زیرا کیک‌ها اغلب برای دیگران پخته می‌شوند تا خود بیننده خواب. کیک نماد و…