تصاویری از زیباترین دختر دنیا

زیباترین دختر دنیا در کتاب گینس

عکس های دختری که دارای رکورد زیباترین دختر جهان است کلودیای ۱۲ ساله زیباترین دختر جهان نام گرفته است و نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. به…