تشخیص رنگ پوست چگونه است؟

انواع رنگ پوست

اولین گام در شناختن رنگ پوست این است که بدانید به کدام گروه رنگی تعلق دارید، عاجی، روشن، متوسط، برنزه یا تیره. اما مهمتر این است که بدانید زمینه‌ی رنگ…