ترسناک ترین کتاب جهان

معرفی ترسناک ترین کتاب جهان

نکرونومیکون، ترسناک ترین کتاب جهان بالای ۱۸ سال نکرونومیکون، ترسناک ترین کتاب جهان درواقع ترجمه یونانی کتاب العضیفه ست که توسط یه شاعر دیوانه یمنی به نام عبدل الحضرت تو…