بیماری مالاریا

عامل بیماری مالاریا

بیماری مالاریا: معرفی عامل بیماری، ناقل، راه‌های انتقال و پیشگیری و درمان بیماری مالاریا یک بیماری است که عامل آن انگلی از گونه پلاسمودیوم بوده و توسط نیش پشه‌های آلوده منتقل…