بیماری فیبروز سیستیک کودک

فیبروز سیستیک یا CF در کودکان

فیبروز سیستیک یا CF در کودکان سیستیک فیبروزیس (Cystic fibrosis) که به نام‌های دیگری مثل فیبروز سیستیک یا همان بیماری CF شناخته می‌شود، در واقع یک اختلال ژنتیکی است. احتمال…