آپاندیس چیست و کجاست

آپاندیس کجاست؟

علت ها و عوامل های مبتلا شدن به آپاندیس آپاندیس چیست و کجاست آپاندیس لوله ۱/۲ ۳ اینچی از بافت است که از روده بزرگ امتداد می یابد. مطالعه نشان…