آهار

معرفی گل آهار

معرفی و آموزش نگهداری گل آهار گل آهار از جنس Zinnia و گلستارگان(Asteraceae) که این گیاه بومی صحرای گیاهان وحشی در مکزیک بوده و این گونه(الگانس) معروف تر و شناخته…