آناشید به چه معنی میباشد؟

معنی اسم اناشید

اسم: آناشید نوع: دخترانه ریشه اسم: ترکی,فارسی معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی…