آمیکاسین

آمپول آمیکاسین چیست؟

نحوه مصرف و عوارض آمیکاسین آمیکاسین آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی است که برای درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج استفاده می شود. این آنتی بیوتیک در مورد سگها…