آمپول پرولیا برای درمان چیست؟

آمپول پرولیا چیست؟

پرولیا (Prolia) ماده موثر: دنوزومب (Denosumab) دنوزومب چیست؟ دنوزومب دارویی است که باعث مستحکم شدن استخوان می شود. پرولیا ممکن است برای درمان پوکی استخوان در خانمهای یائسه، یا مردانی…