آمپول ونوفر

آمپول ونوفر چیست ؟

آمپول ونوفر برای چیست ؟ آمپول ونوفر _ فرووین _ یا Iron Sucrose_ چیست؟ داروی ونوفر در حقیقیت حاوی آهن برای درمان کم خونی فقر آهن میباشد . در بیماران…