آمپول سوستانون برای چیست؟

آمپول سوستانون چیست؟

سوستانون چیست؟ این دارو در خون فعالیت بالایی دارد. این دارو هم در افزایش قدرت و هم در افزایش حجم بسیار موثر می باشد. کمترین دوزی که باعث تاثیر سوستانون…