آمپول سفتریاکسون برای چیست؟

آمپول سفتریاکسون چیست؟

آمپول سفتریاکسون برای چیست؟ آمپول سفتریاکسون (Ceftriaxone) در درمان‌ عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت‌ استخوان و مفاصل، پنومونی و پنومونی…