آمپول دکاپپتیل

آمپول دکاپپتیل چیست؟

این دارو آنالوگ GnRH است و سبب مهار تولید هورمون­های جنسی می­شود. بنابراین، برای متوقف کردن روند فعالیت غدد جنسی، مانند تخمدان و بیضه به کار می­رود. موارد کاربرددکاپپتیل :…