آمپول اچ سی جی برای درمان چیست؟

آمپول اچ سی جی چیست؟

آمپول اچ سی جی برای چیست؟ اچ سی جی یک هورمون در بدن است که تکامل نرمال یک تخمک را در هر تخمدان زن حمایت میکند و باعث تحریک آزاد…