آموزش کاشت ناخن بیبی بومر

آموزش کاشت ناخن بیبی بومر

بیبی بومر نوعی از طراحی ناخن است که در ترکیب رنگی آن حدودا دو سوم سطح ناخن به رنگ صورتی یا هلویی و ندرتا کاراملی و قسمت لبه ناخن به…