آموزش کاشت داشت و برداشت زیره سیاه

کاشت زیره سیاه

کاشت زیره سیاه   ۱) در مناطق در مناطق مدیترانه ای بعد از محصولات زمستانه غلات ، سیب زمینی ، کلم می توان زیره را کاشت . ۲) خاکهای قابل…