آموزش ویرایش فایل VCFبا Excel

ویرایش فایل VCF با استفاده از Excel

  ویرایش فایل VCF با استفاده از Excel   VCF یا vCard یکی از انواع فایل های استاندارد است که برای ذخیره ی اطلاعات مخاطب یا محل کار مورد استفاده…