آموزش نگهداری گیاه فیکوس

معرفی و آموزش نگهداری گیاه فیکوس

معرفی گیاه فیکوس : تقریباً در اثر خانه‌های ایرانی به دلیل مقاوم بودن و راحت بودن نگهداری و نیازی نوری کم گل فیکوس نگهداری می‌شود. نام علمی فیکوس Ficus elastica…