آموزش نصب KDE بر روی ASUS Eee

نحوه ی نصب KDE روی سیستم ASUS Eee

نحوه ی نصب KDE روی سیستم ASUS Eee نسخه Asus از Xandros بسیار مشابه توزیع اصلی است. این نسخه برای کاربران Eee PC به عنوان ” حالت آسان ” شناخته…