آموزش صفر تا صد کاشت زعفران تا گلدهی

آموزش کاشت زعفران

آموزش کاشت زعفران   کاشت زعفران در ایران به سه هزار سال پیش برمی‌گردد و تاریخچه زعفران به ما می‌گوید که از دوران ماد ها در ایران زعفران کشت می‌شده است. ما…