آموزش شستن خاکشیردرخانه

نحوه شستن خاکشیر

طرز صحیح شستن خاکشیر خاکشیر یکی از شربت های سنتی ما ایرانیان است که برای رفع تشنگی روزه داران بسیار مفید است. خاکشیر املاح و شن ریزه هایی دارد که…