آموزش ساخت پادری با کاموا

ساخت پادری با کاموا

آموزش درست کردن پادری با کاموای منگوله‌ای وسایل لازم: کاموای رنگی قیچی توری دانه درشت (توری‌هایی که مانع آمدن پشه به داخل خانه هستند مناسب است.) آموزش ساخت پادری با…