آموزش رایت سی دی به روش آسان

نحوه ی استفاده از Alcohol 120

  نحوه ی استفاده از Alcohol 120 Alcohol 120 یک نرم افزار است که برای ویندوز طراحی شده است و به کمک آن می توانید از  سی دی ها، دی…