آموزش درست کردن خمیر بازی

طرز تهیه ی خمیر نمکی

  طرز تهیه ی خمیر نمکی  فرزندان شما قطعا از بازی با این خمیر لذت خواهند و در تهیه ی آن به شما کمک خواهند کرد! تهیه ی این خمیر…