آموزش درست کردن آلو بخارا

روش خشك كردن آلو زرد با پوست

نحوه خشك كردن آلو زرد با پوست درست کردن آلو بخارا توسط خودتون در خانه خیلی راحت و از نظر اقتصادی به صرفه ست. آلو‌هایی رو که برای خشک کردن…