آموزش حذف برنامه Macromedia

چگونه نرم افزار Macromedia را غیر فعال کنیم؟

چگونه نرم افزار Macromedia را غیر فعال کنیم؟ اگر برنامه های Flash player یا Shockwave را نصب کرده اید و دیگر به آنها احتیاجی ندارید, می توانید آنها را غیر فعال کنیم. در اینجا…