آموزش حذف برنامه های مرتبط با BearShare

نحوه حذف برنامه های مرتبط با BearShare

  نحوه حذف برنامه های مرتبط با BearShare BearShare یک برنامه انتقال فایل است که افزونه های ناخواسته ی زیادی را به مرورگر شما اضافه می کند. این افزونه ها…