آموزش تهیه شربت آلبالو

دستور شربت البالو

فصل گرما نزدیک است و نوشیدنی های خنک در ظهر می چسبد. یکی از بهترین نوشیدنی هایی که بیشتر افراد به آن علاقه ی زیادی دارند، شربت آلبالو است. برای…